joi, 22 noiembrie 2007

Timpul.md: Ieşirea dintr-o provincie rusească fără perspective - "Sfatul Ţării a luat decizii istorice..."
Timpul.md, JOI, 22 NOIEMBRIE 2007, NR.757

Ieşirea dintr-o provincie rusească fără perspective


"Sfatul Ţării a luat decizii istorice..."

Acum 90 de ani, a fost fondat primul Parlament al Basarabiei

Ieri, la Chişinău, istoricii au marcat împlinirea a 90 de ani de la constituirea Sfatului Ţării - primul Parlament al Basarabiei. În activitatea sa, acest organ legislativ a adoptat hotărâri importante pentru realizarea idealului naţional dintotdeauna al românilor basarabeni - unirea Basarabiei cu România.

Irina Codrean

Un grup de istorici şi studenţi ai Facultăţii de Istorie au depus flori la mormintele deputaţilor Sfatului Ţării - Anton Crihan şi Nicolae Alexandri, dar şi la ale liderilor Mişcării de eliberare şi renaştere naţională - Nicolae Costin, Ion Vatamanu, Gheorghe Ghimpu, Vasile Cijevschi şi Vasile Ţanţu.

Apoi, participanţii la manifestare au ţinut un moment de reculegere la Palatul Sfatului Ţării, actualul sediu al Academiei de Arte, în memoria celor care, în 1917, au fondat primul Parlament al Basarabiei.

�Odată cu constituirea organului legislativ a avut loc schimbarea la faţă a Basarabiei. Dintr-o provincie rusească, în care nimeni nu vedea nicio perspectivă de evoluţie naţională, a devenit, către sfârşitul anului 1917, o parte semnificativă a României Mari�, a declarat istoricul Ion Negrei.

La rândul lui, Gheorghe Paladi, preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Moldova, a remarcat importanţa Sfatului Ţării pentru realizarea idealului naţional dintotdeauna al românilor basarabeni - unirea Basarabiei cu Patria-mamă.

�În 1917 s-a format, de fapt, statul Republica Moldovenească. Ea avea un organ legislativ, unul executiv şi puterea judecătorească. Aceste instituţii ale statului erau în drept să decidă soarta de mai departe a Basarabiei, mă refer la Marea Unire cu România de la 27 martie 1918. Sfatul Ţării a adoptat decizii importante şi a dezbătut proiecte de legi care vizau soluţionarea problemelor agrare, stoparea anarhiei şi a dezmăţului provocat de armata rusă, în urma bolşevizării. Totodată, în ziua când s-a deschis acest organ legislativ, s-a cântat pentru prima dată Imnul �Deşteaptă-te române!�. Prin acţiunile de astăzi vrem să remarcăm încă o dată importanţa Sfatului Ţării, chiar dacă activitatea acestuia este pusă la îndoială de către istoricii obedienţi guvernării�, a mai spus Gheorghe Paladi.

Acţiunea s-a încheiat cu desfăşurarea unui simpozion, la care istorici consacraţi au prezentat mai multe comunicări despre rolul şi activitatea Sfatului Ţării.
Niciun comentariu: