joi, 22 noiembrie 2007

Timpul.md: Verdictul Academiei Române: Formula de "limbă moldovenească" este aberantă

Verdictul Academiei Române:

Formula de �limbă moldovenească� este aberantă


Academia Română, ca şi întreaga opinie publică din România, a luat cunoştinţă cu surpriză de scoaterea din uitare a unor afirmaţii aberante, care pun sub semnul îndoielii unitatea limbii române în România şi în RM, se spune într-o declaraţie emisă de către Academia Română.

�Ţinem să reamintim acelor persoane care afirmă din nou că există o limbă moldovenească, diferită de limba română, că acest concept sfidează adevărul ştiinţific. Împotriva lui s-au ridicat numeroşi romanişti de prestigiu din toată lumea�, se arată în demersul Academiei. Potrivit declaraţiei, �acum o jumătate de secol, doi renumiţi profesori ai Universităţii din Moscova, romanistul R. A. Budagov şi slavistul S. B. Bernstein au trimis revistei �Voprosi jazikoznanija� (Probleme de lingvistică) articolul cu privire la unitatea de limbă româno-moldovenească, publicat abia în 1988 în revista �Nistru�. Cei doi savanţi arătau în mod clar că s-au irosit în zadar multe forţe şi mult timp pentru a demonstra teza eronată cum că moldovenii şi românii vorbesc limbi romanice înrudite, dar diferite�. În RM, Consiliul Uniunii Scriitorilor, în acord cu poziţia Academiei de Ştiinţe, declara în septembrie 1994: �Folosirea glotonimului �limba moldovenească� creează o confuzie periculoasă în faţa lumii civilizate şi ne face de ruşine în faţa copiilor noştri şi a generaţiilor care vor veni�. Academia Română îndeamnă forurile politice din România şi din RM să asculte glasul raţiunii, să apere cu fermitate adevărul ştiinţific şi dreptul românilor de pretutindeni de a avea o limbă unică, în conceptul limbilor europene şi al lumii civilizate.

(După Deca-press)

http://www.timpul.md/Article.asp?idIssue=660&idRubric=6812&idArticle=15946


Niciun comentariu: