duminică, 11 noiembrie 2007

Comunicat de presă Patriarhia Română

Având în vedere unele neîntelegeri si declaratii apărute în mass-media privind noile eparhii româneşti din afara granitelor României, Patriarhia Română aduce umătoarele precizări:

Ultima şedinţă a Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din luna octombrie a.c., a avut ca principală temă de dezbatere revizuirea Statutului de Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, în care au trebuit să fie incluse, nominal, toate eparhiile existente la această dată în cadrul Patriarhiei Române. În acest sens, ierarhii au analizat, cu maximă responsabilitate, noul context bisericesc, o atenţie sporită fiind acordată credincioşilor Bisericii noastre aflaţi în număr foarte mare în străinătate şi care necesită o activitate pastoral-misionară mult sporită. Ca urmare, potrivit obligaţiilor cuprinse în Statut, Sf. Sinod a trebuit să răspundă, în mod adecvat şi responsabil, realităţii existente în cadrul acestor comunităţi româneşti, în duhul frăţietăţii panortodoxe şi potrivit canonicităţii.

Cu acel prilej, între deciziile ce s-au impus a fi aplicate fără întârziere s-a numărat şi cea care priveşte organizarea unor comunităţi numeroase de credincioşi ortodocşi români din afara graniţelor României în structuri eparhiale bine definite. Astfel, urmând principiile ecclesiologiei sinoadelor ecumenice conform cărora Mitropoliile au în cuprinsul lor eparhii sufragane, principii care stau la baza organizării B.O.R., s-a hotărât înfiinţarea unei Episcopii Ortodoxe Române a Europei de Nord (în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord), o Episcopie Ortodoxă Română pentru Spania şi Portugalia, în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală şi Meridională, precum şi o Episcopie pentru Australia şi Noua Zeelandă. Prin aceasta se facilitează organizarea bisericească a miilor de români ortodocşi care locuiesc în aceste părţi ale lumii.

În cadrul lucrărilor, ierarhii Sf. Sinod au fost informaţi şi despre decizia Mitropoliei Autonome a Basarabiei care a reactivat trei eparhii din cuprinsul ei, eparhii ce fuseseră forţate să îşi întrerupă activitatea de către puterea sovietică. Această reactivare a fost consecinţa firească a faptului că anterior, printr-o hotărâre definitivă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 2004 şi prin modificările înregistrate la Statutul de organizare şi funcţionare a Mitropolie Autonome a Basarabiei, aceasta a fost recunoscută drept „succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv”, cu eparhiile ei componente. Arhiepiscopia Chişinăului, Episcopia de Bălţi, Episcopia Basarabiei de Sud şi Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria reactivate de Mitropolia Autonomă a Basarabiei au fost ca atare înregistrate oficial de Guvernul Republicii Moldova, dispunând de personalitate juridică de câţiva ani. Astfel, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu a făcut altceva decât să ia act cu binecuvântare de recunoaşterea juridică a respectivelor eparhii ale Mitropoliei Basarabiei de către autorităţile de stat ale Republicii Moldova.

Decizia Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu noua configuraţie bisericească din Republica Moldova nu se doreşte în nici un caz a fi generatoare de situaţii conflictuale, ea nefiind decât o recunoaştere a unei stări de drept. Şi nimic mai mult!

În acelaşi timp, ar fi regretabil ca dialogul dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Moscovei pe tema jurisdicţiilor din Republica Moldova să fie afectat în vreun fel, întâlnirea programată în luna noiembrie la Moscova constituind tocmai o ocazie pentru a se clarifica aspecte ale acestei situaţii, care a creat nedumeriri şi luări de poziţii exagerate în unele cercuri bisericeşti din Răsărit.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

şi

Sectorul pentru Relaţii Externe al Patriarhiei Române

http://www.patriarhia.ro/Site/Stiri/2007/129.html

Niciun comentariu: